Nº Rexistro Sanitario: 36-000205. Exames visuales, optométricos, audiolóxicos, lentes de contacto, gafas graduadas, gafas de sol...en Pontevedra

Categorías

GUIA DE USO DE LENTES DE CONTACTO NO VERAN

10/09/2019· Noticias.

As lentes de contacto son compañeiras de viaxe indispensables no verán, pois dan boa visión e comodidade. O mais recomendable son as lentes diarias, e sempre manter unha limpeza escrupulosa si se empregan nas praias, piscinas,rios...

Se buscamos escoller unha lente de contacto para practicar deporte o aire libre, o ideal sería, unha lente desbotable diaria de hidroxel de silicona,que corrixa por completo a ametropía do pacente, e que leve filtro uv.

Se non podemos empregar lentes desbotables diarias, pola nosa ametropía, recomendamos : 

O chegar a casa, quitalas lentillas, lavalas ben, limpar os ollos con suero fisiolóxico; se despois queremos volver a empregalas lentes de contacto.

Tamén se recomenda que nas praias, piscinas...deberíamos empregar gafas de natación coas lentillas.