Nº Rexistro Sanitario: 36-000205. Exames visuales, optométricos, audiolóxicos, lentes de contacto, gafas graduadas, gafas de sol...en Pontevedra

Categorías

RECOMENDACIÓNS PARA USUARIOS DE ORDENADOR

27/09/2019· Recomendaciones

  • DISTANCIA DE TRABALLO :  adapte a pantalla a sua distancia visual cómoda de traballo, uns centímetros de mais ou de menos pode representar a diferenza entre esta mais ou menos confortable.
  • ALTURA DO MONITOR : a mirada hacia abaixo é mais cómoda que ó frente, procure colocar o monitor entre 20 e 50 grados por debaixo dos ollos (normas ISO).
  • GAFAS : procure usar a graduación óptica adecuada a su distancia habitual de traballo co monitor.
  • DEBIDO O MAIOR GRADO : necesario de atención frente ó ordenador disminuye a frecuencia de parpadeo co que é posible padecer sensación de sequedade ocular. Este problema agudizase se é usuario de lentes de contacto.
  • PANTALLA : evite os reflexos sobre a pantalla e os deslumbramentos de fontes de luz próximas.
  • É MOI IMPORTANTE : o chequeo periódico, xa que muitos síntomas son suficientemente sutiles como para pasar desapercibidos, pero sin embargo inciden no seu rendemento e confort persoal.